Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp

           Quyết định sử dụng HĐĐT của Công ty

Thông tin phát hành hóa đơn của doanh nghiệp đã được cơ quan thuế xác nhận

           Thông tin phát hành hóa đơn của Công ty

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ADTIMA
Địa chỉ: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028 3962 3888 - Ext: 3301 (Phòng Kế Toán)
Email: einvoice@adtima.vn
Giải pháp hóa đơn điện tử phát triển bởi Công ty Thái Sơn